Ліщинський Ігор Мирославович

Контакт

Зображення контакту

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса:
ауд. 215
вул. Шевченка, 57,
м. Івано-Франківськ, 76025, Україна

Телефон: +38(0342)596155

Контактна форма

Відправити по електронній пошті. Всі поля з зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.

Інша інформація

Інша інформація:

Середню освіту здобув у Порогівській середній школі (1986-1988 рр.). 1988 року вступив на фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту, який закінчив із відзнакою 1993 року за спеціальністю "Вчитель фізики і математики". Працював вчителем фізики і математики в загальноосвітній школі. З 1993 до 1997 року навчався в аспірантурі Прикарпатського університету імені василя Стефаника за спеціальністю "Фізика твердого тіла" під керівництвом проф. Дмитра Фреїка. 1995 року. В 1991 році Ліщинський І.М. отримав стипендію Дж. Сороса для підтримки молодих науковців та звання Соросівський аспірант. Кандидатську дисертацію «Модифікація властивостей тонких плівок телуриду свинцю в процесі вирощування з парової фази, радіаційного опромінення та легування» захистив у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича (1997 p.).
Після захисту дисертації І.М. Ліщинський працював науковим співробітником на кафедрі фізики твердого тіла Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, асистентом кафедри прикладної математики Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, З 1998 р. - викладач кафедри теоретичної і експериментальної фізики рідного Прикарпатського університету. 2002 року отримав атестат доцента кафедри теоретичної і експериментальної фізики.
Наукові інтереси І.М. Ліщинського пов'язані з дослідженням і вивченням фізико-хімічних властивостей напівпровідникових сполук АIVBVI. Зокрема їх модифікації при синтезі, впливу опромінення та легування елемешамп 111 групи. За резульїаіамн наукової роботи опубліковано блінько 40 наукових праць. Також матеріали наукових досліджень обговорювалися на ряді національних та міжнародних наукових конференцій. 2006 року І.М. Ліщинський під час наукового стажування в Німеччині працював у наукових лабораторіях інституту фізики Технічного університету м. Хемніц (Institut fur Physik, Technische Universitat Chemnitz) під керівництвом професора В. Гоєра. (W.Hoyer). Займався вивченням аморфних халькогепідних сполук (стекол) As-Te, As-Te-Ag, зокрема їх термодинамічних властивостей і структури.
Наукову діяльність І.М. Ліщинський успішно поєднує з організацією навчального процесу на спеціальностях «фізика» і «радіофізика і електроніка». З 2003 працює заступником декана фізичного факультету, а після реорганізації факультету - заступником директора Інституту природничих наук та заступником декана фізико-технічного факультету. Веде профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю - майбутніми студентами фізико-технічного факультету - займається підготовкою абітурієнтів у школі юного фізика, яка створена при факультеті.
Доц. Ліщинський І.М. поряд із науковою роботою читає ряд базових і спеціальних курсів па фізико-технічному факультеті Прикарпатського національного університету. Підготовлені і видані ним особисто та у співавторстві навчальні посібники і методичні вказівки для студентів спеціальностей «фізика» і «радіофізика і електроніка» використовуються при вивченні курсів загальної фізики, фізики конденсованих середовищ, спецкурсів на спеціалізації «фізична інформатика".

Visitor Map


Map

Twitter