Тематика магістерських робіт

 

 

1. Задачі з невиясненим кінцевим станом системи.

2. EXAFS  у дослідженні структури аморфних сплавів.

3. Технологія групової роботи на уроках фізики.

4. Методика розв’язування задач з механіки в загальноосвітній школі.

5. Структура та електрохімічні властивості гідротермально отриманого композиту WS2/C.

6. Розділення фаз у халькогенідних стеклах Се-S-Ag.

7. DSC дослідження стекол (AS0,4-Te0,6)100-х-Agх.

8. Визначення енергії активації склоутворення в сполуках As-Te-Ag.

9. Активізація мислення учнів на уроках фізики.

10. Технологія проведення уроків узагальнення і систематизації знань з механіки.

11. Фізика термоядерних процесів (у надрах зір і наземних лабораторіях).

12. Реалізація принципу історизму в навчальному процесі з фізики.

Visitor Map


Map

Twitter