Тематика кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

 

 

 

1. Структура та фізичні властивості композиту MoS2/C, отриманого темплатним методом.

2. Синтез, морфологія та електропровідні властивості композиту α-Ni(OH)2/С.

3. Реалізація принципу історизму в навчальному процесі з фізики.

 

Visitor Map


Map

Twitter