Тематика курсових робіт

 

 

  "Теоретична фізика"

 

1. Умови рівноваги та стійкості термодинамічних систем.

2. Статистична теорія флуктуацій.

3. Методи отримання низьких температур.

4. Теорія фазових переходів.

5. Статистична теорія фермі-газу.

6. Статистична теорія бозе-газу.

7. Статистична теорія теплоємності газів і твердих тіл.

8. Умови рівноваги та стійкості термодинамічних систем.

9. Метод статистичної механіки і його застосування.

10.Основні закони та методи термодинаміки та їх застосування.

11.Статистична фізика неідеальних систем.

12.Класичні слабонеідеальні системи нейтральних частинок.

13.Електропровідність тонких плівок.

14.Деполяризаційні ефекти в кристалах.

15.Коогуляційні процеси в кристалах.

16.Локалізовані електронні стани в кристалах.

17.Фізичні властивості наноструктур.

18.Нанокластери і нанокластерні системи.

19.Мас-спектрометричні дослідження матеріалів.

20.Емісійні властивості тонких плівок.

21.Дисоціація тонких плівок.

22.Елементарний склад тонких плівок.

23.Інфрачервона спектроскопія монокристалів і тонких плівок.

24.Катодолюмінісценція монокристалу іонних сполук.

 

"Загальна фізика"

 

1. Електричний струм у металах.

2. Електричний струм у напівпровідниках.

3. Електричний струм у газах.

4. Електричний струм у вакуумі.

5. Контактні явища в металах і напівпровідниках.

6. Поляризація діелектриків.

7. Магнітне поле у речовині і у вакуумі.

8. Електромагнітне поле.

9. Електропровідність твердих тіл (напівпровідники).

10. Фізичні властивості сегнетоелектриків.

11. Задача «Мова зброї».

12. Задача «Відсутність штопора – не кінець світу».

13. Суперклей.

14. Утворення зображення навколишніх предметів на стінках мильних

бульбашок.

15. «Тане малюнок на склі...».

16. Електричний струм у електролітах.

17. Магнітні властивості речовин.

18. Модернізація комп’ютерних кулерів і радіаторів для зменшення шуму.

19. Електричний струм у вакуумі.

20.Плазма, її властивості і застосування.

21. Електропровідність твердих тіл (метали).

22.Електричний струм у газах.

 

"Методика викладання фізики"

 

1. Урок фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання.

2. Технологія поведення фізичного експерименту.

3. Технологія проведення контролю знань і вмінь учнів з фізики.

4. Технологія проведення уроків узагальнення та систематизації знань з

фізики.

5. Організація самостійної роботи учнів з фізики.

6. Система педагогічних програмних засобів з фізики.

7. Технологія модульного навчання з фізики.

8. Технологія диференційованого навчання з фізики.

9. Технологія розвивального навчання з фізики.

10.Факультативні заняття з фізики.

11.Проблеми виховання і розвитку особистості.

12.Проблеми виховання і розвитку особистості на уроках фізики.

13.Екологічне виховання під час вивчення фізики.

14.Розвиток творчих здібностей під час вивчення фізики.

15.Технологія проведення фізичного практикуму.

16.Технологія групової роботи на уроках фізики.

17.Організація позакласної роботи з фізики.

18.Планування роботи вчителя фізики.

19.Методика проведення уроків формування експериментальних умінь.

20.Методика проведення уроків контролю і корекції знань.

21.Нові інформаційні технології навчання.

22.Шляхи формування компетентностей під час вивчення фізики.

23.Активізація мислення на уроках фізики.

24.Методика формування основних понять кінематики.

25.Методика вивчення динаміки.

26.Методика вивчення законів збереження.

27.Методика вивчення механічних коливань і хвиль.

28.Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії.

29.Методика вивчення основ термодинаміки.

30.Методика вивчення електричного поля.

31.Методика вивчення законів постійного струму.

32.Методика вивчення магнітного поля.

33.Методика вивчення електромагнітної індукції.

34.Методика вивчення законів постійного струму.

35.Методика вивчення електричного струму в різних середовищах.

36.Методика вивчення електромагнітних коливань і хвиль.

37.Методика вивчення хвильової оптики.

38.Методика вивчення квантової оптики.

39.Методика вивчення атомної і ядерної фізики.

40.Фізичні задачі як суттєвий елемент структури фізичного знання.

41.Навчально-пізнавальна діяльність учнів у процесі розв’язування задач.

42.Тестова перевірка знань, умінь і навичок учнів з фізики.

43.Алгоритмічні способи і прийоми розв’язування фізичних задач.

44.Експериментальні задачі з фізики.

45.Творчі й олімпіадні задачі з фізики.

46. Методи і способи розв’язування фізичних задач.

47.Методика навчання учнів розв’язування фізичних задач.

48.Методика проведення уроку розв’язування задач з фізики.

49.Методика складання фізичних задач.

50.Методика складання перевірних робіт з фізики.

51.Наукова організація праці вчителя фізики.

52.Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики.

 

 

Visitor Map


Map

Twitter