Вас вітає кафедра теоретичної та експериментальної фізики!

 

 

   Кафедра забезпечує освітньо-професійні програми за напрямами підготовки «Фізика», «Прикладна фізика», «Комп’ютерна інженерія» і готує  фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр  (6.04020301), спеціаліст (7.04020301) і магістр (8.04020301),  спеціальність «Фізика» з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр фізики» та «Фізик. Викладач» (спеціаліст, магістр).

 

    Студенти під керівництвом викладачів кафедри проводять фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних системах; розробку апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; готуються стати викладачами фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів.

Тематика  дипломних робіт випускників кафедри  пов’язана з фізикою, астрономією та методикою викладання фізики. Кафедра теоретичної і експериментальної фізики є випусковою кафедрою зі спеціальності «Фізика», що зокрема передбачає підготовку майбутніх вчителів фізики. 

 

 

До матеріальної бази кафедри відносяться:

 

  • велика фізична аудиторія;
  • лабораторія методики фізики;
  • лабораторія електрики та магнетизму;
  • комп’ютерний клас.

 

 

   У лабораторії методики викладання фізики студенти виконують лабораторні роботи з методики і техніки навчального фізичного експерименту, які охоплюють основні демонстраційні та лабораторні досліди зі шкільного курсу фізики, лабораторні роботи зі шкільного фізичного практикуму; проводиться підготовка обласної команди юних фізиків до всеукраїнської олімпіади, а також заняття з фізики МАН.

На базі лабораторії методики викладання фізики проводяться заняття з учителями фізики, які проходять курси підвищення кваліфікації; семінари вчителів фізики, обласні семінари методистів-фізиків, науково-практичні конференції вчителів фізики.

 

   У лабораторії електрики та магнетизму більшість лабораторних робіт проводяться з використанням нових інформаційних технологій. А також є лабораторні роботи, під час виконання яких студенти набувають практичних умінь і навичок, складаючи електричні схеми і проводячи вимірювання фізичних характеристик процесів.

 

Visitor Map


Map

Twitter