Тематика дипломних робіт

 

 

1. Термоелектричні властивості твердих розчинів на основі плюмбум телуриду.

 

2. Інтерактивний курс теоретичної механіки.

 

3. Електрохімічні властивості термічно- та лазерномодифікованого композиту   ТіО2/С   для електродів літієвих джерел струму.

 

 

Visitor Map


Map

Twitter