Наукові публікації:

- D.M. Freik, B.S. Dzundza, Y.V. Klanichka. Features of Transport Phenomena in Lead Chalkogenide Thin Semiconductor Films (review). Precarpathian bulletin of the Shevchenko Scientific Society. 1(5). (2010).

- Klanichka Y.V.,Yavorskiy Ya.S. Electric Properties and size Effects in thing Films PbTe– Р. 85-86. 8-th International Conference "Electronic processes in Organic and Inorganic Materials ", May, 2010 Residence Synyogora, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

- Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й. Кланічка Ю.В. ,Яворський Я.С., Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук АIV- ВVI . Фізика і хімія твердого тіла. 12(2). (2011).

- Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й. Кланічка Ю.В. ,Яворський Я.С. Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук АIV- ВVI . Фізика і хімія твердого тіла. 12(2). (2011).

- Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Бачук В.В., Кланічка Ю.В. Яворський Я.С. Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок сполук АIVВVI в рамках моделі Петріца. Хімія, фізика та технологія поверхні. 2(3). (2011).

- Фреїк Д.М., Горічок І.В., Яворский Я.С., Дзундза Б.С., Кланічка Ю.В. Процеси формування і топологія тонких плівок. Фізика і хімія твердого тіла. 12(3). сс. 555-566 (2011).

- Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й., Яворський Я.С., Кланічка Ю.В. Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок халькогенідів свинцю. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, посвячена 25-річчю Інституту хімії поверхні ім. А.А. Чуйко НАН України «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ І ФІЗИКИ ПОВЕРХНІ» – 11–13 травня 2011 р., Київ, Україна.

- Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Кланічка Ю.В., Матеїк Г.Д., Костюк О.Б. Поверхневі явища і транспортні процеси в тонких плівках халькогенідів свинцю у рамках моделі Петріца. Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету “Львівська Політехніка” з проблем електроніки. – 5 7 квітня 2011 р., Львів, Україна.

- Klanichka Yu.V., Mezhylovska L.Yo., Klanichka V.M., Zukowski P. Degradation of structure and physical properties of AIVBVI compounds films under the influence of external factors. ХIІI International conference physics and technology of thin films and nanosystems, 16-21 May 2011, Ivanо-Frankivsk, Ukraine – V.2

- Klanichka Yu.V., Yavorskiy Ya.S., Klanichka V.M., Yavorskiy R.S. Influence of surface layers on electrical properties semiconductor structures in Petrits' model. ХIІI International conference physics and technology of thin films and nanosystems, 16-21 May 2011, Ivanо-Frankivsk, Ukraine – V.2Патенти:

- Д.М. Фреїк, Л.Р. Павлюк, Л.І. Никируй, Бойчук В.М. Пат. № 51285 А Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe n- і р-типу провідності. Прикарпатський університет. – №2002022122; Заявл.14.02.2002; Опубл. 15.11.2002; Бюл. № 11.

- Д.М. Фреїк, Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка, Бойчук В.М. Спосіб отримання термоелектричного твердого розчину (Pb0,6Sn0,4)1-xTex. №2002043472; Заявл.25.04.2002; Опубл. 15.05.2003; Бюл. № 5.

- Л.Й. Межиловська, І.М. Іванишин, М.Г. Павликівська, Бойчук В.М. Пат. № 54912 А Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання термоелектричних сплавів (BixSB1-x)2Te3-Ge1-yPbyTe. Прикарпатський університет. – №2002054022; Заявл.16.05.2002; Опубл. 17.03.2003; Бюл. № 3.

- Д.М. Фреїк, В.В. Борик, Л.В. Туровська, Бойчук В.М. Пат. № 65673 UА Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe:Со n-типу провідності. Прикарпатський університет. –№ u201106694; Заявл.30.05.2011;
Опубл. 12.12.2012; Бюл. № 23.

- Д.М. Фреїк, В.В. Борик, І.В. Горічок, Бойчук В.М. Пат. № 65673 UА Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання термоелектричного n-PbTe:Bi. Прикарпатський університет. – № u201106695; Заявл.30.05.2011;Опубл. 12.12.2012;
Бюл. № 23.

Visitor Map


Map

Twitter